Om oss

Pani Mekaniska AB ägs och drivs av Niklas Johansson och Patrik Fredman.
Bolaget bildades en tidig som­marmorgon för över 30 år sedan av vännerna Niklas Johansson och Patrik Fredman.
Efter några år i Grästorp flyttade verksamheten till Niklas föräldragård i Lavad.

Vi orienterar oss mer och mer mot grövre bearbetning och investeringarna inriktas mot större, moderna maskiner och effektiva verktyg och hjälpmedel. Vi är f.n. 23 medarbetare.

 

Affärsidè och Vision

Vi vill vara ledande inom precisionsbearbet­ning och svarvning av större mekanikobjekt. Tyngd­punkten ska ligga på specifika detaljer som framställs enligt ritning från kund.
Ge­nom pro­fessionalism och engagemang hos våra medar­betare är vi fast beslutna att uppnå en utveckling som placerar oss bland de bästa i branschen.

Pani jobbar inom ramen för de befintliga naturlagarna. Det betyder att om det finns en lösning på ett bearbetningsproblem, så hittar vi nog den.

Vi vill ha långsiktiga och personliga kundrelationer och arbeta tillsam­mans som en kreativ partner. Våra kunder är alltid väl­komna till en informell samvaro med oss under trevliga former. Många övernattar i vår gäst­stuga.

Policy

Vår kvalitetspolicy utgår från nollfelsprincipen, varje leverans ska uppfylla samtliga krav och förväntningar och innebära det bästa värdet för kunden. Genom pålitliga processer och ständiga förbättringar ska vi sträva mot en totalkvalitet i allt vi gör.

Vi ska arbeta för att minska belastningen på miljön. Miljöarbetet ska kännetecknas av helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. 
Inom såväl produktionen som i administrationen ställs miljöspecifika krav vid inköp. 

Företagets personal är företagets styrka. Alla ska behandlas lika och känna delaktighet i verksamheten.

Vi ska följa de lagar och krav som företaget berörs av.